صفحه اخبار

شرایط ورود به جلسه امتحانات نیمسال اول 97

به اطلاع تمام دانشجویان محترم می رساند جهت شرکت در امتحانات موارد ذیل را در نظر داشته باشید:

ادامه خبر

undefined

زمان ارزشیابی اساتید و دریافت کارت ورود به جلسه نیسمال اول 97

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند ارزشیابی اساتید نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 از طریق پنل دانشجویی از 24آذرماه ماه 1397 لغایت  3دی ماه 1397 انجام می‌گردد.
ادامه خبر

undefined

3 دی ماه آخرین مهلت پرداخت شهریه نیمسال اول 97-98

دانشجویان گرامی می بایست مابقی شهریه باقیمانده را حد اکثرتا3 دی ماه بصورت اینترنتی پرداخت و ....
ادامه خبر

تغییر آدرس مکان موسسه

به اطلاع دانشجویان و مراجعه کنندگان می رساند موسسه آموزش عالی هرمزان به مکان جدید در خیابان شهدا-شهدا 6 انتقال یافت.
ادامه خبر

undefined

تقویم آموزشی نیمسال اول 97

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند تقویم آموزشی نیمسال اول تحصیلی 98-97 به شرح ذیل می باشد:

ادامه خبر