تازه ها

زمان ثبت نام ومدارک مورد نیاز پذیرفته شدگان سوابق تحصیلی کارشناسی پیوسته سال 1398

ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان سوابق تحصیلی  مقطع کارشناسی پیوسته نیمسال اول 98در موسسه آموزش عالی هرمزان زمان ثبت نام از 9 مهرماه می باشد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام ...

ادامه خبر

زمان ثبت نام ومدارک مورد نیاز پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال 1398

ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان  مقطع کارشناسی ارشد نیمسال اول 98در موسسه آموزش عالی هرمزان زمان ثبت نام از 17 شهریورماه می باشد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام ...

ادامه خبر