تماس با ما

استان خراسان جنوبی - بیرجند - بلوار سجاد - نرسیده به میدان تمنای باران

تلفن تماس : 32425252-056  تلفکس : 32425151-056

کد پستی : 9718843117

آدرس ایمیل: info@bir-hormozan.ac.ir